تقویم سازمانی افق

رویدادها و تقویم کاری افق تایم در سال 1402

تقویم کاری افق تایم را در سال 1402ملاحظه کنید 

هر ماه براساس تاریخ های ذکر شده در زیر ، کلاس های رایگان آموزش نرم افزار حضور و غیاب برگزار میشود. آموزش رایگان نرم افزار حضور و غیاب هر ماه در محل شرکت با ثبت نام قبلی انجام می شود ( با توجه به شیوع کرونا در ماه های فروردین ، اردیبهشت و خرداد کلاس آموزشی در شرکت برگزار نمیگردد ) 

فروردین
رویدادی موجود نیست
اردیبهشت
15 اردیبهشت ساعت 9 کلاس آموزش نرم افزار
خرداد
10 خرداد ماه تولد افق فرا ویژن
تیر
۱۵ تیر ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
مرداد
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
شهریور
۱۵ شهریور ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
مهر
۱۵ مهر ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
آبان
رویدادی موجود نیست
آذر
۱۵ آذر ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
دی
۱۵ دی ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
بهمن
16 بهمن ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح
اسفند
۱۵ اسفند ۱۴۰۰ / ساعت ۱۰ صبح

همچنین آخرین اخبار و رویدادهای شرکت افق فرا ویژن را در اخبار رسمی دنبال کنید.