همکاری

  • لازم به ذکر است، کاربرانی که از طریق لینک ایجاد شده با نام کاربری شما، وارد سایت شده و تا دو هفته کاربر خریدی از سایت انجام دهد درصدی از فروش به حساب شما منتقل خواهد شد.
  • همچنین می توانید لینک های همکاری خود را در هر کجا از قبیل سایت ها، شبکه های اجتماعی، کانال ها و … استفاده نمایید.
[affiliate_area_urls]
[affiliate_area_stats]
[affiliate_area_visits]