آگهی اعطای نمایندگی افق فرا ویژن

شرکت افق فرا ویژن به‌منظور توسعه شبکه فروش و ارایه خدمات خود به علاقه‌مندان واجد شرایط جهت مشارکت در امر فروش و توزیع محصولات و خدمات افق فرا ویژن در سراسر کشور، نمایندگی اعطا می‌نماید با گسترش شبکه ی نمایندگی ، بازار هدف توسعه پیدا می کند و باعث بهبود راهکارهای یکپارچگی سازمان می شود. […]