قیمت سیستم کنترل تردد

سیستم کنترل تردد چیست؟ انواع سیستم کنترل تردد چیست؟ قیمت گذاری سیستم کنترل تردد افراد با در نظر گرفتن ویژگی‌های موجود در سیستم کنترل تردد و نوع پشتیبانی نرم افزاری و چگونگی یکپارچه سازی اطلاعات موجود در سیستم کنترل تردد با سامانه حضور و غیاب و ارتباط با سرور اصلی، تعیین می‌شود که با توجه به تنوع و گستردگی انواع شیوه‌های ارائه خدمات، از دامنه قیمتی نسبتا گسترده‌ای برخوردار می‌باشند.

سیستم کنترل تردد افق تایم؟

استفاده از سیستم کنترل ورود و خروج افراد به ما کمک می‌کند تا سطح دسترسی هر فرد در مجموعه را تعریف کنیم و با توجه به نیازهای موجود و اطلاعات طبقه بندی شده به گونه‌ای کنترل و محدودیت مورد نیاز را ایجاد کنیم که احتمال خطا را به حداقل رسانده و با خاطری آسوده نسبت به وجود امنیت در مجموعه با در نظر گرفتن اهمیت وجود حساسیت بالای ایجاد شده در محیط، توجه خود را به دیگر مسائل موجود در مجموعه معطوف کنیم.

سامانه کنترل تردد از با اهمیت‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها در انواع ادارات و ساختمان‌های حساس، نیمه حساس و غیر حساس می‌باشد.

کاربری فوق العاده آسان، در کنار مزیت‌های بسیار زیاد دستگاه کنترل تردد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنترل انواع ترددهای انسانی و وسایط نقلیه اشاره کرد؛ باعث استقبال بیش از پیش کارفرمایان و مدیران از انواع دستگاه کنترل تردد شده است.

یک سیستم کنترل تردد هوشمند، وظیفه دارد تا تمامی رفت و آمدهای صورت گرفته در مکان مورد نظر را مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات موجود در تردد افراد را با توجه به نوع دسترسی تعیین شده برای کاربران، ثبت و بررسی نماید.

انواع سیستم کنترل تردد

سیستم کنترل ورود و خروج بطور کلی به دو دسته کنترل تردد افراد و کنترل تردد خودرویی تقسیم می‌شود.

انواع سیستم کنترل تردد افراد عبارتند از:

سیستم کنترل تردد افراد بیومتریک

در سیستم کنترل ورود و خروج افراد بیومتریک، اطلاعات عبور و مرور افراد بصورتی تعیین شده و تحت بررسی قرار می‌گیرد که احتمال بروز تقلب در آن را تا میزان بسیار زیادی به صفر نزدیک می‌کند.

در سیستم کنترل ورود و خروج افراد بیومتریک، توجه دستگاه اکسس کنترل بر روی ویژگی‌های منحصر به فرد افراد هم‌چون چهره، اثر انگشت، رنگ چشم، فاصله بین ابروها و … قرار گرفته است که موجب کارایی فوق العاده دستگاه کنترل ترددد افراد بیومتریک شده است.

سیستم کنترل تردد افراد غیر بیومتریک

سیستم کنترل تردد افراد غیر بیومتریک از سایر ویژگی‌های شخصی افراد نظیر رمز شخصی و کارت تردد استفاده می‌نماید.

در انواع سیستم‌های کنترل تردد افراد غیر بیومتریک، امکان تقلب وجود دارد که این مسئله موجب می‌شود تا از دستگاه کنترل ورود و خروج افراد غیر بیومتریک در محیط‌هایی با حساسیت کمتر یا ادارات رسمی استفاده شود تا صرفا فرآیند ثبت ورود و خروج کارکنان و کنترل تردد آنان صورت بگیرد.

سیستم کنترل تردد افراد ترکیبی

سیستم کنترل تردد افراد ترکیبی با استفاده از ویژگی‌های بیومتریک و غیر بیومتریک افراد اقدام به ثبت اطلاعات و تعیین سطح دسترسی افراد می‌نماید.

به عنوان مثال ممکن است از دو ویژگی اثر انگشت که نوعی ویژگی بیومتریک است به همراه رمز عبور که نوعی ویژگی غیر بیومتریک محسوب می‌شود استفاده کند تا فرآیند ثبت و کنترل تردد افراد صورت پذیرد.

با توجه به پیچیدگی تعریف شده در دستگاه کنترل تردد افراد ترکیبی، می‌توان از این سیستم کنترل تردد هوشمند در فضاهایی که نیازمند سطح بالایی از امنیت محیطی هستند استفاده گردد.

http://ofv-co.ir/?post=15026