گیت کنترل تردد فرودگاهی

گیت کنترل تردد فرودگاهی چیست؟ چرا از گیت کنترل تردد فرودگاه استفاده می‌کنیم؟ یک گیت کنترل تردد مناسب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ گیت کنترل تردد چه کاربردی دارد؟

گیت کنترل تردد فرودگاه چیست؟

گیت کنترل تردد از آن‌جا که می‌تواند در امر تعریف سطح دسترسی افراد در محیط‌های حساس و نیمه حساس با کمترین احتمال بروز خطا فعالیت کند، در محیط‌های خاص به‌کار گرفته می‌شود.

یکی از مکان‌هایی که نیازمند کنترل دقیق سطح دسترسی افراد اعم از پرسنل و مراجعه کنندگان به مناطق مختلف مجموعه را دارد، ساختمان فرودگاه می‌باشد.

چرا که در محیطی همانند فرودگاه، ترددهای خاص و با اهمیت صورت گرفته که نیازمند بررسی و کنترل دقیق می‌باشد تا از بروز هرگونه خطاهای بعضا جبران ناپذیر جلوگیری کند.

گیت کنترل تردد فرودگاه و اهمیت استفاده از آن

گیت کنترل تردد فرودگاه، از آن‌جا که می‌تواند با برنامه ریزی و تعریف سطح دسترسی افراد مختلف با توجه به مقام اداری آنان، کنترل دسترسی و ورود افراد به مناطق مختلف را بررسی و کنترل کند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به‌کار گرفته می‌شود.

از سمتی دیگر با توجه به حساسیت‌های متنوع موجود در محیطی همانند فرودگاه، بهتر است که نیروی انسانی توجه خود را به مسائل دیگر نظیر حفظ و ایجاد امنیت فرودگاه نماید و در مابقی مواردی که انجام آن فعالیت بوسیله ابزارهای دیگر امکان پذیر است و می‌تواند احتمال خطا را نیز تا حد قابل توجهی کاهش دهد؛ نقش خود را کم رنگ نموده و صرفا در مواردی ورود نماید که حضور شخص در آن محیط الزامی بوده و می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و منفعت بیشتری نیز در سیستم حفظ و ایجاد امنیت محیط دارا باشد.

انواع گیت کنترل تردد فرودگاه

گیت مدیریت دسترسی افراد در فرودگاه، با برخورداری از انواع مختلف نظیر گیت کنترل تردد میله‌ ای، گیت کنترل تردد شیشه ای و گیت کنترل تردد تمام قد، امکان استفاده در محیط‌های مختلف فرودگاه را در خود ایجاد نموده است که در اقصی نقاط ورودی و خروجی در فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد گیت کنترل تردد فرودگاه

به هنگام مراجعه به فرودگاه، افرادی را مشاهده خواهید نمود که هر کدام وابسته به دلیل مراجعه خود به فرودگاه، از گذرگاه‌های خاصی تردد می‌کنند که یک نیروی آماده به کار به همراه سیستم کنترلی گیت کنترل تردد در آن‌جا حضور دارد.

وظیفه نیروی انسانی حاضر در موقعیت گیت کنترل تردد صرفا پاسخگویی به سوالات مراجعین و داشتن نظارتی جزئی بر فعالیت دستگاه کنترل تردد می‌باشد.

بدین سان احتمال بروز هرگونه خطای انسانی به صفر رسیده و از سویی دیگر موجب کنترل و صرفه جویی در برآورد هزینه‌های مورد نیاز در امر مدیریت سیستم فرودگاه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین خرید گیت کنترل تردد فرودگاهی کافی است همین حالا با شرکت افق تایم تماس حاصل کنید.

http://ofv-co.ir/?post=15049