گیت کنترل تردد نیم قد

گیت کنترل تردد نیم قد یکی از انواع گیت‌هایی است که در محیط‌های مختلفی از آن استفاده می‌شود. دلیل نام گذاری این گیت‌ها به گیت کنترل تردد نیم قد آن است که در طراحی این گیت، نصف قد یک آدم در نظر گرفته شده است.

اگر گیت کنترل تردد تمام قد را مشاهده کرده باشید احتمالا پس از بررسی مجدد به تمایز این دیو گیت پی خواهید برد.

به دلیل سطح ایمنی بسیار بالای این گیت‌ها، استفاده از این گیت‌ها در محیط‌هایی که امنیت حرف اول را می‌زند لازم و ضروری است. عموما از این نوع از گیت‌ها که با نام نیم قد یا به انگلیسی half hight turnstile نامیده می‌شوند، عموما در محیط‌های نظامی، وزارت‌خانه‌ها و دیگر مکان‌ها نصب و پیاده سازی  می‌شود.

مشخصا نوع نیم قد از نوع تمام قد دارای امنیت کمتری است به همین دلیل استفاده از این نوع از گیت‌ها برای محیط‌هایی که امنیت 100 درصدی مورد نیاز است، استفاده از نوع تمام قد مناسب‌تر خواهد شد.

http://ofv-co.ir/?post=15064